जक्सन डट कमको बाल्कुनीबाट लेन्सरुपी आखाँले आज हिमाल हेर्दा !!!

जक्सन डट कमको बाल्कुनीबाट लेन्सरुपी आखाँले आज हिमाल हेर्दा !!! 
फोटो : सचिन मल्ल ठकुरी / जक्सन डट कम 

Write a Comment