बालबालिका बहस शृंखला - २ तथा बालबालिका घोषणा पत्र - २०७६ ( photo gallery )
17 Aug 2019 - 21 Aug 2019

बालबालिका बहस शृंखला - २ तथा बालबालिका घोषणा पत्र - २०७६ 

Venue : पोखरा महानगरपालिका  नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा  रहेको सभाहल

Photo : Sabina Ranabhat 

www.Jukson.com

Jukson Professional Photography and Video Services, Music Video Making, TV Commercial making ( Ad ) and Short Movies.

Call us : 9846384451 , 9856039451

***  फोटो डाउनलोड गर्न क्रोम अथवा अरु ब्राउजर प्रयोग गर्नु होला अथवा कम्प्युटर / ल्यापटपको प्रयोग गर्नुहोला ।

Gallery

Write a Comment

Events
Random Picks