प्रतिनीधी सभा उप निवार्चन उमेदवार संवाद Candidates Debate - 2076 ( Photo Gallery)
15 Nov 2019

प्रतिनीधी सभा उप निवार्चन संवाद Candidates Debate - 2076 ( Photo Gallery)

Organizer : नेपाल पत्रकार महासघं

Photo : Arjun Giri  / jukson.com

www.Jukson.com

Jukson Professional Photography and Video Services, Music Video Making, TV Commercial making ( Ad ) and Short Movies.

Call us : 9846384451 , 9856039451

#JuksonIsEverywhere

***  फोटो डाउनलोड गर्न क्रोम अथवा अरु ब्राउजर प्रयोग गर्नु होला अथवा कम्प्युटर / ल्यापटपको प्रयोग गर्नुहोला । 

Gallery

Write a Comment