साझा पार्टीको कोण सभा पोखरा क्षेत्र नम्वर २ विरौटा ( फोटो फिचर )
15 Nov 2019

साझा पार्टीको कोण सभा पोखरा क्षेत्र नम्वर २ विरौटा ( फोटो फिचर ) 

Photo : Sachin Thakuri Malla  / jukson.com

www.Jukson.com

Jukson Professional Photography and Video Services, Music Video Making, TV Commercial making ( Ad ) and Short Movies.

Call us : 9846384451 , 9856039451

#JuksonIsEverywhere

***  फोटो डाउनलोड गर्न क्रोम अथवा अरु ब्राउजर प्रयोग गर्नु होला अथवा कम्प्युटर / ल्यापटपको प्रयोग गर्नुहोला । 

Gallery

Write a Comment