शनिबार पोखरा र लेखनाथमा मोटरसाइकल र स्कुटरलाई पेट्रोल बाड्ने
8-January-2016

नेपाल आयल निगम गगनगौडाले शनिबार मोटरसाइकल र स्कुटरलाई पेट्रोल वितराण गर्ने भएको छ ।
मिति २०७२।९।२१ गते बसेको वैठकले निम्न लिखित पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्न परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.१ मिति २०७२।९।२५ गते निम्नानुसारका पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्नानुसारको पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने ।

सि.नं. पेट्रोल पम्पको नाम र ठेगाना वितरण हुने पदार्थ परिमाण लि. मोटरसाईकल र स्कुटर खटिने सुरक्षा कर्मी
वेलकम ट्रेडर्स पेट्रोल 4000    जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
पृथ्वी राजमार्ग पे. प्रा.लि,लेखनाथ पेट्रोल 4000    विजोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
सुभजगदम्वा आयल स्टोर्स, लेखनाथ पेट्रोल    3000   जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
इन्द्र ज्योती आयल , लेखनाथ पेट्रोल  4000  विजोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
जुपिटर ट्रेडर्स, लेखनाथ पेट्रोल 4000   जोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
श्रीओम प्ट्रोलियम ट्रेडर्स, पोखरा पेट्रोल 4000 विजोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
गण्डकी पेट्रोलियम कंपनी, पोखरा पेट्रोल   4000 जोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
ऋषि एण्ड ब्रदर्श साझा पोखरा पेट्रोल 4000   विजोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
मनोकामना आयल स्टोर्स, पोखरा पेट्रोल 6000  जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
नेशनल ट्रेडिङ्ग, पोखरा पेट्रोल   3000  १ के.एल. पत्रकारहरुको लागि नेपाल प्रहरी
पञ्चरत्न आयल, पोखरा पेट्रोल 4000 जोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
हिमालयन पेट्रोलियम, नागदुंगा पेट्रोल   3000 विजोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
कमला आयल स्टोर्स, पोखरा पेट्रोल   6000 जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी

जगदम्बा आयल, पोखरा पेट्रोल 4000 विजोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
बि.एस. आयल स्टोर्स, पोखरा पेट्रोल 4000 जोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
वृहस्पती आयल, पोखरा पेट्रोल 3000 विजोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
अटो क्लिन, पोखरा पेट्रोल 4000 जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
न्यू विवेक, पोखरा पेट्रोल 4000 विजोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
रानीपौवा आयल , पोखरा पेट्रोल 6000 जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
बराल आयल, पोखरा पेट्रोल 6000 विजोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
उत्तम आयल पोखरा पेट्रोल 4000 जोर नम्बर मात्र शसस्त्र प्रहरी
लान्द्रुक प्ट्रोलियम प्रा.लि. पेट्रोल 4000 विजोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
थापा आयल, पोखरा पेट्रोल 4000 जोर नम्बर मात्र नेपाल प्रहरी
निर्णय नं.२ः मिति २०७२।९।२५ गते वितरण हुने ९६ के.एल. पेट्रोल मिति २०७२।९।२४ गते साझ सम्ममा नेपाल आयल निगम, इन्धन डिपो, गगनगौडाले सम्बन्धीत पम्पहरुमा उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं.३ः उपरोक्त पेट्रोल पम्पहरुबाट तोकिएका जोर विजोर नम्बरका मोटर साईकल रु.५०० बराबर र स्कुटरलाई रु.४०० बराबरको पेट्रोल उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं.४ः वितरण मिति २०७२।९।२३ गते विहान ८ बजे देखि शुरु हुने ।

 

source: ganthan.com

 

Write a Comment

Events
Random Picks