MISS TAMUSYO NEPAL 2014 || Field visit @ Tang ting village
24-March-2016
मिस तमुस्यो नेपालको भिल्ट भिजिटमा यस्तो हुदो रहेछ ।

Write a Comment

Beautiful Nepal